Regler for snerydning

Der er i Aalborg nogle klart definerede regler for, hvem der har ansvaret for snerydningen hvor og hvornår.
Langt hovedparten af snerydningen på de mange kilometer vej i Aalborg Kommune varetages af vejbestyrelsen, der hører under netop Aalborg Kommune.

Vejbestyrelsen under Aalborg Kommune står for snerydningen på offentlige veje – herunder  veje, gader, broer og pladser, der er åbne for offentlig færdsel, som samtidig administreres af stat eller kommune.

Dog skal ejerne af ejendomme, der grænser op til en af disse offentlige veje eller stier rydde sit fortov for sne, ligesom man skal renholde dette i løbet af sneperioden, således postbuddet og skraldemanden kan komme sikkert til og fra ejendommen.

Modsat de offentlige veje, som kommunens snerydningskorps varetager, findes de privat fællesveje, som stadig er offentligt færdselsareal, men hvor de omkringliggende ejendomme ejer vejen fremfor kommunen.

På de private fællesveje skal beboerene selv stå for rydningen af sne – både på fortove og på selve kørebanen.

Til sidst er der også de private veje, hvor der som udgangspunkt ikke nødvendigvis er offentlig færdsel, men hvor kommunen i samråd med politiet alligevel kan beslutte, at der skal ryddes sne på fortovet og kørebanen.

Hvis det uheldige skulle ske, at en person kommer til skade som resultat af manglende eller mangelfuld snerydning på et område, hvor en privatperson er ansvarlig, kan man risikere at blive fundet erstatningspligtig, hvilket kan løbe op i et større pengebeløb. Man kan dog også blive præsenteret for en bøde som resultat af manglende snerydning – personskade eller ej. Derudover kan renovationsvæsenet i kommunen undlade at hente ens affald, hvis man ikke kan komme sikkert til og fra boligen.

Som udgangspunkt skal man have ryddet sit fortov og sin indkørsel inden kl. 7 om morgenen (kl. 8 på søndage), ligesom man også skal rydde sit fortov og sin indkørsel for sne i løbet af dagen samt sprede salt eller grus i indkørslen, på eventuelle trapper m.v.

Således er god og effektiv snerydning meget vigtigt, hvad end det gælder ens private vej eller blot ens fortov og/eller trappen, der fører op til ens bolig. Nogle beboere vælger selv at stå for snerydningen, men har man et stort areal (fx en privat vej), der skal ryddes for sne, kan man med fordel hente hjælp udefra i form af et snerydningsfirma, der varetager opgaven for én. Her kommer vi ind i billedet. Kontakt os for et uforpligtende tilbud på snerydningen.

Snerydningen er derfor essentiel, da man ellers risikerer bødestraf og erstatningspligtig, ligesom  den sikrer høj mobilitet i byerne, hvad det er tæt inde på centrum i fx Vejgaard eller ude i mindre byer som Sønderholm og Godthåb.

Læs mere om regler for snerydning her:
Retsinformation.dk
Politiken.dk
TV2.dk